Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 13:52:46

24/04/2006 10:11:51 am
I DI: "Fattiga länder vinner på ′brain drain′." I den nuvarande vågen av protektionism som rullar in över Europa argumenteras bland annat emot att utländska byggnadsarbetare och rörmokare ska få komma och arbeta hos oss. På senare tid har även argumenterats mot fri rörlighet för högkvalificerad arbetskraft, med argument om att gränshinder skulle resas för de fattiga ländernas egen skull. I Dagens Industri idag visar jag varför detta är felaktigt.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0