Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:29:23

25/04/2006 1:35:53 pm
Nytt TBP: "Folkhemmet före Per Albin." Idag på lunchen presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper. Skriftställaren Anders Johnson står bakom en spännande berättelse om de privata välfärdslösningar som spirade i Sverige före den stora staten. Han inledde seminariet med att berätta om LM Ericsson på 1950-talet. Företaget försåg frivilligt medarbetarna med bland annat utbildning, barnomsorg, sjukvård och kollektivtrafik.

Anders Isaksson, som kommenterade, påminde om att de borgerliga partierna var lika ivriga i att bygga ut den offentliga sektorn som socialdemokratin. Han lyfte fram förstatligandet av de privata sjukkassorna 1955, hur ATP knäckte tjänstemännens privata pensionssystem och Folkpartiets valaffisch från 1960-talet med texten: "Öka takten i utbyggnaden av den offentliga sektorn".

Att den stora staten byggdes ut i relativ partipolitisk enighet är inte nytt - Emil Uddhammar har belagt det i sin avhandling - och kan säkert förklara varför historieskrivningen ser ut som den gör. Ingen talar om det som fanns eftersom alla var överens om att det skulle bort.

I partipolitiken idag tar få upp detta svenska arv och än färre driver tesen att den stora staten var ett skadligt snedsprång och att en fortsättning på den privata välfärden hade varit bättre. Vilket understryker vikten av att berätta denna historia.

Läs Anders Johnsons Briefing Paper här - >

<-- Home
RSS 2.0