Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:37:33

26/04/2006 9:21:15 am
I AB: Nuder flyr fakta om fattigdomen. På Aftonbladet Debatt har Lorraine Mullally, forskningsansvarig på Open Europe, och undertecknad idag en debattartikel. Detta med anledning av finansminister Pär Nuders kritik mot den bok vi båda har varit med om att skriva och hans förnekande av Sveriges misslyckande med fattigdomen:

"I ett kapitel av Lorraine Mullally beskrivs skillnader i utveckling mellan Irland, Storbritannien, Sverige och övriga EU-15 (Euromonitor). Där framgår att inkomsterna för de fattigaste 10 procenten mellan 1995 och 2004 ökade med 79 procent i Irland, 59 procent i Storbritannien, 19 procent i övriga EU och 10 procent i Sverige.

1990 var andelen hushåll med en inkomst efter skatt under $20 000 per år 42,5 procent i Irland, 39,5 procent i Storbritannien och 18 procent i Sverige. År 2004 var andelarna 14 procent i Irland, 19 procent i Storbritannien och 19,5 procent i Sverige. I övriga EU-15 sjönk andelen under samma period från 29 procent till 16 procent, också lägre än i Sverige.

Pär Nuder kanske hellre vill använda ett så kallat relativt fattigdomsmått, som visar hur man har det jämfört med andra. Det mäter dock likhet, inte fattigdom, och gör länder där alla har det lika eländigt ? som Nordkorea ? till vinnare. Och det bygger på logiken att om Bill Gates går in i en bar så blir alla där plötsligt extremt fattiga."
Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0