Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:03:32

12/11/2004 3:09:21 pm
Lönsamt med kortare arbetstid - för vänsterpartister. Den genomsnittliga svensken arbetar åtta procent av livet. Och det minskar. Strax över tre miljoner av vår befolkning på nio miljoner går till arbetet en vanlig arbetsdag. Samtidigt vet vi att arbete, produktion, skapar allt det välstånd vi lever av. Bristerna på område efter område i vårt samhälle som följd av låg tillväxt blir allt mer uppenbara. Ett antal länder har snabbt passerat oss i välstånd. Hur kan någon i detta läge förorda att vi ska tvingas arbeta mindre genom kortad arbetstid? Jan Björklund ställde idag denna fråga till Vänsterpartiet i Stockholms stads budgetdebatt: "Men om det nu är lönsamt med kortare arbetstid - hur kommer det sig då att ni har lagt på extra pengar i budgeten? Och varför har ni inte börjat tillämpa det på vänsterpartiets kansli och gå hem klockan 14 för att ge flera personer arbete?" Tydligen fick han inget svar. Det finns inget svar att ge - de har helt enkelt fel. Utom möjligen på en punkt: välståndet skulle säkert öka mer om vänsterpartisterna gick hem kl. 14.

<-- Home
RSS 2.0