Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:57:02

04/05/2006 3:53:49 pm
Regeringsalternativet. Så har Alliansen presenterat först en gemensam budgetmotion, sedan respektive partis motioner utöver det. Först en gemensam grund, sedan de fyra partiernas tillägg - så väljaren kan avgöra hur balansen inom Alliansen ska fördelas efter valet i dessa frågor. Detta regeringsalternativ står mot - ingenting. Socialdemokraterna påstår att de söker mandat för en socialdemokratisk regering. V och mp finns inte med i kalkylen. Men vi vet ju att deras stöd behövs. Med 36 procent kommer socialdemokraterna inte långt i riksdagen. På den sidan finns ingen gemensam grund alls; den som röstar på något av dessa partier får sätta sitt hopp till utfallet i arga, nattliga, förhandlingar. Och då kan den som röstar på socialdemokraterna få både friår och Botniabanan. Det är historiskt enade borgerliga partier mot denna röra. Till det kommer att den borgerliga politiken nu börjar innehålla fler reformer av betydelse. Framför allt för fler jobb.

<-- Home
RSS 2.0