Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 15:59:36

05/05/2006 3:46:58 pm
Apropå s-kampanjen mot sänkta offentliga ersättningsnivåer i socialförsäkringarna:

"En basal finansiering från samhället, därutöver avtalsfinansierade tillägg och på toppen kan det finnas en individuell försäkring. Det är värt att pröva och utreda."

Statsminister Göran Persson i DN, 2003-11-13

<-- Home
RSS 2.0