Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:13:29

05/05/2006 3:39:39 pm
Ju fler reformer idag, desto bättre ålderdom för alla. Det seminarium i onsdags där vi presenterade rapporten "Gärna hög ålder - men först rejäla reformer!" blev mycket bra. Peter Stein, Stefan Ackerby och Maud Olofsson tillförde många lärorika och intressanta poänger. Och insikten att betydande förändringar av vår ekonomisk-politiska modell är viktiga var tydlig.

För bara något decennium sedan sågs "befolkningsexplosionen" som ett globalt hot. I dag anses krympande befolkning vara hotet. Det kan visa sig lika felaktigt, men reformer krävs för att inte system skapade för gårdagens förutsättningar ska leda till problem. I rapporten sammanställs de senaste analyserna av hur den demografiska utvecklingen ser ut kommande decennier.

Läs rapporten här - >

<-- Home
RSS 2.0