Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:26:37

08/05/2006 11:31:34 am
Förbud mot att bli frisk. I Sverige ska sjukvård finansieras och levereras närmast uteslutande inom ramen för offentliga monopol. Helt enligt lärdomarna från alla verksamheter där planekonomi har prövats fungerar systemet dåligt. Köer, ineffektivitet, utbrändhet och låga löner är några exempel på den svenska sjukvårdens kännetecken. Likväl vill den politiska majoriteten hindra privata alternativ från att erbjuda sjukvård, bland annat med stopplagar. Det senaste i raden hinder är ett lagförslag från ansvariga ministern Ylva Johansson. På senare år har en möjlighet för dem som inte får vård i Sverige varit att resa till ett annat EU-land och behandlas. Nu vill ministern försvåra detta genom att kräva att svensk sjukvård har godkänt resan på förhand. Och om den nekar behandling i Sverige kommer den rimligen att neka behandling utomlands. Vi tvingas betala till monopolvård som inte ger det vi efterfrågar och alternativ förbjuds. Så leder tvång och planekonomi till slut alltid till mer tvång. Sverige behöver perestrojka!

<-- Home
RSS 2.0