Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:04:27

11/05/2006 11:15:56 am
Frihet och framtid 1. Igår presenterade Maud Olofsson sin bok "Min dröm för Sverige". En optimistisk och lättillgänglig bok med ett i svensk debatt alltför ovanligt tonfall. Boken utgår från individens kraft och vilja och har udden mot stora statliga system och politisk maktfullkomlighet. Maud Olofsson försvarar öppenhet och mångfald.

På presentationen talade också Johan Staël von Holstein om entreprenörskap. Om hur alla måste få chansen att verka för sina idéer oavsett bakgrund. Och att staten inte ska stå i vägen och tvinga in oss i kollektiv. Ett centralt budskap för frihet och mot tanken att likhet är ett medel mot fattigdom.

Maud Olofsson är en person med äkta övertygelse och som inte söker dölja den i tron att anpasslighet lockar mer stöd. Sverige behöver onekligen fler drömmar om framtiden, vi kan inte ägna oss åt dagens kamp för bevarande av allt gammalt. Förhoppningsvis bidrar denna bok till mer av den typen av diskussion i valdebatten.

Mer om boken här - >

<-- Home
RSS 2.0