Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:23:03

11/05/2006 12:45:58 pm
Frihet och framtid II. Under gårdagskvällen höll Carl Bildt den årliga så kallade Wibbleföreläsningen, arrangerad av Bertil Ohlin Institutet. Två mer olika typer av talare än Olofsson och Bildt är svårt att hitta - helt olika uttryckssätt, exempel från verkligheten och målgrupper. Men så lika budskap - optimism, individens kraft, den positiva globaliseringen, betydelsen av förändring.

Bildt talade om regerandets konst i en globaliserad värld. Han återger på sin egen blogg den bild över Sveriges utrikeshandel som han visade och som är mycket talande. Några spridda poänger från detta anförande, särskilt värda att återge:

- De stora politiska striderna idag gäller mindre klassisk ideologi och mer identitet, som etnicitet och religion.

- Regerandets konst: att veta verkligheten, ha en vision och hjälpligt veta vägen från den ena punkten till den andra.

- För femton år sedan var uppdraget att visa svenskarna att vi är en del av Europa, idag är uppdraget att visa att vi är en kommun i världen.

- En och en halv miljard människor är på väg in i den globala arbetskraften och om 1/10 av det har skett motsvarar det nästan hela USA:s arbetskraft - och då återstår 9/10.

- Inom ett decennium kommer 80 procent av den globala medelklassen att finnas i länder vi nyss kallade utvecklingsländer.

- Sverige har kunnat surfa på det stora systemskiftet globalt och det lilla systemskiftet nationellt. 1994 och 1995, vid regeringsskiftet, var tillväxten högre än något annat år sedan dess.

Läs hela talet här - >

<-- Home
RSS 2.0