Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:30:56

12/05/2006 8:52:53 am
Bäckströmkommissionens slutrapport. Bland de första initiativ som Urban Bäckström tog som VD på Svenskt Näringsliv var den så kallade kris- och framtidskommissionen. Igår presenterades dess slutrapport. I kommissionen har en bred samling experter och företagare analyserat vilka Sveriges främsta ekonomiska problem är och hur de kan lösas. Möten med tusentals företagare runtom i landet utgör en grund för slutsatserna.

Ansatsen är ambitiös och optimistisk: det kan skapas 500 000 nya jobb i Sverige. Men det kräver ett antal reformer, sorterade under rubriker som lättare att investera, enklare att anställa, lättare att ta ett jobb och lättare att vara egen. Gediget och viktigt - hur Sverige ska bli mycket bättre är ingen hemlighet. Det som krävs är politisk vilja och beslutsamhet.

Läs Bäckströmkommissionens slutrapport här - >

<-- Home
RSS 2.0