Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:44:15

15/05/2006 4:30:59 pm
Läs innantill, Ehrenberg! I senaste numret av 30-årsjubilerande ETC, detta drivhus för allt tokigare nya ekonomiska teorier och socialistiska idéer, ägnar Johan Ehrenberg en halv artikel åt boken "Beyond the European Social Model" (Open Europe) som jag är medförfattare till. Han påstår att det är ett inkorrekt påstående vi gör om att fattigdomen har ökat i Sverige men halverats i EU som genomsnitt. Ehrenberg påstår att detta resultat kan vi bara få fram genom att Sverige jämförs med länderna i Öst- och Centraleuropa. Det är felaktigt, jämförelsen gäller EU-15, alltså de länder som var med i EU före utvidgningen. Utöver detta sakfel föreslår Ehrenberg att man istället borde jämföra Sverige med exempelvis Storbritannien. Men det är ju den jämförelsen som uttryckligen görs och betonas, både i boken och vår artikel i Aftonbladet. Där visas att andelen fattiga i Storbritannien har fallit snabbt och nu är lägre än i Sverige. Att Ehrenberg inte gillar slutsatsen att marknadsekonomiska reformer som de Thatcher genomförde i Storbritannien också minskar fattigdomen är nog ingen nyhet. Men ska diskussionen kunna föras seriöst bör han ha bättre argument än detta dubbelfel.

<-- Home
RSS 2.0