Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:52:28

16/05/2006 10:17:08 am
Stendumt. I början av månaden uppmärksammades att svenska kommuner köper in sten från Kina och att arbetsförhållandena där är dåliga på flera sätt. Jag deltog i debatten, bland annat i TV8, och påpekade att det är viktigt att vi handlar mer, inte mindre, av Kina. Det är så de får råd med investeringar, bättre löner och generellt bättre villkor. Min farhåga var att debatten däremot skulle leda till mindre handel och följande sämre arbetsvillkor i Kina. Min motdebattör i TV8, Örjan Bartholdsson från SwedWatch, försäkrade att det inte alls var deras avsikt. Nu har dock Göteborgs Stad, först men säkert inte sist i raden, beslutat att upphöra med inköpen av sten från Kina. En tråkig och förutsägbar konsekvens. Och något som visar vad som händer när man säger "gärna frihandel, men...".

<-- Home
RSS 2.0