Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:45:33

16/05/2006 3:39:02 pm
Nya dumheter ersätter gamla. Kommunal har nu lämnat kravet på sex timmars arbetsdag. Troligen inte helt slumpartat följde det socialdemokratiska kvinnoförbundet direkt efter. Uppenbart är att deras medlemmar hellre prioriterar högre lön än kortare arbetstid. Och de kan inte längre förneka denna målkonflikt. Kvar står Ohly, som vanligt. När Sovjetunionen föll stod han kvar med sin röda fana. När detta krav föll bort står han kvar och vill både ha kakan och äta den. Sedan kan man undra varför någon av dessa ska reglera Lisas eller Kalles arbetstid eller inkomst, men det är en vidare fråga.

En del brukar säga att summan av alla laster är konstant. Så förefaller ibland vara fallet med det totala antalet dumma politiska förslag i debatten också. Ty kravet på sex timmars arbetsdag med oförändrad lön hann inte mer än slopas innan en ny dumhet såg dagens ljus. Fackförbundet Handels presenterade ett förslag för att, som de uttryckte det, unga ska få arbete. Bra att de, till skillnad från regeringen, noterar det stora problemet med att unga inte får arbeta. Men metoden? Jo, att äldre ska få förtidspension. Då antas deras arbeten bli lediga så yngre kan ta över dem.

Förslaget utgår felaktigt fårn att antalet arbeten inte kan öka, det riktar inte in sig på något av det som idag hindrar unga från att få arbete, det ökar antalet förtidspensionerade, det minskar sysselsättningen, det ökar offentliga utgifter och med all sannolikhet får inte fler unga arbete ändå eftersom personer inte bara är ersättningsbara rakt av. För att nämna några nackdelar. Men man ska inte ta ifrån Handels underhållningsvärdet av att presentera idéer som denna.

<-- Home
RSS 2.0