Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:50:14

18/05/2006 2:32:05 pm
Hyresgästföreningen kampanjar för socialdemokratisk valseger. Nu tar en annan del av den socialdemokratiska maktsfären över stafettpinnen från LO efter deras anonskampanj nyligen. Med helsidor i landets dagstidningar varnar Hyresgästföreningen för höjda hyror vid en borgerlig valseger. I ett pressmeddelande motiverar de kampanjen med att de vill få de borgerliga partierna att ändra sin politik. Men det är uppenbart att det de vill är att se till att de borgerliga aldrig kommer till makten, genom sedvanlig skrämselpropaganda. Som framgår av denna rapport är detta på intet sätt underligt; Hyresgästföreningen är en sedan gammalt integrerad del av s-maktmaskinen.

Innehållet i deras kampanj är rent fientligt mot dem som vill ha någonstans att bo. Hyresgästföreningens krav är att det så kallade hyrestaket ska finnas kvar. Det är en statlig reglering om hur högt hyror får sättas. Men vad händer om staten, som idag, ställer en lång rad krav på hur byggandet av bostäder ska vara - som omöjliggör enkla och billiga bostäder - och samtidigt sätter ett tak för hyran? Naturligtvis byggs inte tillräckligt med lägenheter. Och man får köer, som idag, och en omfattande svart marknad.

Det fanns en liknande hyresreglering på Manhattan i New York för några decennier sedan. Den resulterade i att cirka 80 procent av bostadshusen i Harlem blev brandskadade. Varför? Jo, husens ägare fick ut mer på brandförsäkringen än de fick ta ut i hyra av sina hyresgäster. Nu har denna reglering slopats och Harlem blomstrar. Den socialdemokratiska maktmaskinen är inte bara en demokratisk tvivelaktighet utan även ett hinder för reformer som skulle lösa viktiga problem.

<-- Home
RSS 2.0