Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:01:47

22/05/2006 3:16:34 pm
Förtryckande strukturer. Feminister lyfter gärna fram olika typer av strukturer i samhället - historiska, kulturella, biologiska - som verkar till kvinnors nackdel. Således vill de ofta använda politiken för att motverka eller utradera sådana strukturer. Jag vill också att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter. Men jag tror att det är omöjligt att med politik utradera arvet av all mänsklig aktivitet hittills. Att försöka tror jag därtill är mer till skada än nytta.

Ett skäl till detta är att det finns strukturer, med denna definition, som påverkar människor i långt fler avseenden än kön. Hela socialismen bygger på idén att strukturer tvingar in oss i en social mall bestämd av vår bakgrund. Likt feminister vill de också sedan använda politiken för att korrigera detta istället för att ha frihet och lika rättigheter. Detta synsätt har motiverat den stora staten som i sin tur har haft sina värsta effekter för dem socialisterna sade sig vilja hjälpa.

Andra kategorier där strukturer påverkar våra individuella möjligheter kan vara etnicitet, utseende och religion. Och en rad andra. En del anser att kön är viktigast av dessa, andra ser den sociala bakgrunden, åter andra religionen. Den politiska ingenjörskonst som ska korrigera allt detta finns inte. Ingen centralplanerare i världen skulle kunna lyckas.

Precis som i fallet med den centralplanerade ekonomins totala misslyckande är detta inte bara en praktisk detalj. Det handlar om hela grunden för samhället. Staten ska inte vara till för att detaljstyra allas liv eller göra om människorna. Då går det ofelbart utför. Och denna ambition står i principiell motsats till att ge lika rättigheter. Det är samhällen som har gjort det sistnämnda som har lyckats bäst.

Detta som en lång och bred introduktion till en artikel i dagens Expressen. Där skriver Natalia Kazmierska om de strukturer som påverkar en del av mäns beteende. Hur kan det komma sig att debatten är full av feminister som anser att all deras olycka är strukturers fel, men inga män som framhåller detta? Kanske ligger det i sakens egen natur; män ska - enligt strukturerna - inte klaga eller skylla på andra. Man ska bestiga Mount Everest, punkt slut.

Den tolkningen skulle innebära att feministernas eget beteende visar att de är mer fast i strukturerna än kanske några andra...

<-- Home
RSS 2.0