Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:59:09

22/05/2006 3:42:26 pm
Läsvärt av LO. Idag presenterade LO en rapport om globalisering, strukturomvandling i näringslivet och dess effekter på arbetsmarknad och löner. Ännu är denna inte läst i detalj av undertecknad, men en snabb titt ger tillräcklig grund för att kalla den gedigen och intressant. En del av slutsatserna må vara tillrättalagda, men analysen är faktarik och välgjord.

Läs rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0