Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 16:09:46

15/11/2004 7:45:05 am
Allt utom att lösa problemet. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin får frågan om inte de senaste fallen av hur fackliga ledare med stor kreativitet har ordnat lägenheter till sig och sina familjer kan ses som ett argument för marknadshyror:
"Det är då jag blir riktigt upprörd. Får vi marknadshyror i Stockholm får ingen som inte är högavlönad en hyresrätt i Stockholm. Det här är inget argument för att införa marknadshyror, men det visar att vi har för få lägenheter som går till en allmän kö."
Detta är sakfel. Och det avslöjar en oroväckande stor brist på insikt i en viktig samhällsfråga hos ordföranden i landets mäktigaste organisation. Vi har marknadspriser på mat - och vi har inga matköer och alla har råd att handla. När priset sätts fritt och företag får konkurrera om konsumenterna anpassas utbudet till efterfrågan. Men när priset centraldirigeras skapas köer - till bröd i Sovjetunionen och till lägenheter i Stockholm. Om fri hyressättning skulle införas i Stockholm skulle en del priser gå upp, andra ned. Där priserna går upp blir det lönsamt att bygga mer, vilket leder till att fler billiga lägenheter blir lediga.
Självklart är det utbredda tricksandet och fifflandet ännu ett tydligt argument för att införa fri hyressättning. Och varför ska det bara finnas "en allmän kö"? Släpp bostadsmarknaden fri så uppstår mängder av möjligheter att ordna bostad.
Läs intervjun (DN) - >

<-- Home
RSS 2.0