Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:50:05

24/05/2006 11:13:47 am
I SvD: "Påminnelse om att konjunkturen viker en dag." På ledarsidan i Svenska Dagbladet idag skriver jag om att börsfallets orsaker påminner oss om att högkonjunkturen kommer att ta slut. Då vore det bra om de goda åren hade använts till reformer:

"Börsfallet är en väckarklocka, som påminner oss om att högkonjunkturen kommer att ta slut. Stigande räntor, som är nödvändiga för att hålla inflationen nere, stramar åt ekonomin. Tillgångsvärdena utvecklas långt mindre gynnsamt. Medborgarnas utrymme för konsumtion minskar.

Prognoser om framtida tillväxt kan därför behöva revideras nedåt. Den lilla ökning av sysselsättningen som många hoppas på för innevarande år ter sig plötsligt ännu mer osäker.

Alla öppna länder påverkas av denna utveckling. Men det finns länder som har ägnat den goda konjunkturens tid åt att genomföra reformer. De är bättre rustade för en vikande ekonomi och drar mer nytta av uppgången när det vänder igen.

Och så finns det länder med regeringar som den svenska. I stället för att reformera under de goda åren har den påstått att allt är bra som det är. Regeringen har velat surfa på en internationell högkonjunktur och säga att dess positiva effekter är deras förtjänst. Men situationen är på väg att förändras."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0