Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:53:20

24/05/2006 11:09:53 am
Ungas val: jobb! När partiledare förs bort från sin vanliga miljö till nya sammanhang kan en lätt sällsam stämning inträda. Så var det delvis i måndagens partiledardebatt i TV4 om situationen för landets ungdomar, "Ungt val". Få av partiledarna kan sägas ha svarat särskilt väl på de ungas frågor, på det sätt frågeställarna nog ville. Och det beror inte på politiken utan på världsbilden och sätt att kommunicera. Yrkespolitiker må träffa många människor, men den politiska kommunikationen är anpassad för helt andra arenor.

Hur som helst var det dominerande ämnet att unga måste få en chans att arbeta. Sverige har, som bekant, den sjätte högsta ungdomsarbetslösheten bland EU:s 25 medlemsländer. I motsats till Lars Ohlys påstående är den faktiskt högre nu än till och med under 1990-talskrisen. De tre vänsterpartierna har allt ansvar men inga lösningar. Ändå var det inte knock-out i den debatten för de borgerliga.

Någon frågeställare undrade varför staten inte tvingar företag att anställa unga. Det illustrerar varför de borgerliga bör säga åtminstone en mening om orsakerna till att unga inte får jobb: att staten gör för mycket redan idag, den reser för många hinder. Det är färre hinder, i form av skatter, regleringar och monopol, vi måste ha. En sådan förklaring skulle göra deras förslag mycket mer begripliga och inte bara te sig ryckta ur luften.

Rapport om ungdomsarbetslöshet (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0