Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 02:44:33

24/05/2006 2:27:42 pm
Vid regnbågens slut... Det sägs att vid regnbågens slut finns skatten. Fotot nedan, som togs i helgen och inte har redigerats på något sätt, ser ut som ett belägg för detta. Regnbågen slutar exakt vid det gamla skattehuset i Stockholm. Vän av ordning skulle kanske påtala att Skatteverket inte längre sitter där. Så är det. Men stora mängder skattekronor plöjs just nu ner i att bygga om huset till studentboende...Foto: Joakim Munkhammar

<-- Home
RSS 2.0