Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:52:00

26/05/2006 12:23:30 pm
Förvånande dåligt. Jag måste medge att jag är överraskad. Självklart har regeringen överdrivit mycket när de har påpekat hur bra det går för Sverige - i syfte att bli omvalda i höst. Problem har förnekats eller dolts, istället för att lösas. Men än så länge är det ändå högkonjunktur, så det borde gå rimligt för landets ekonomi. Ändå visar de nya siffrorna i den återkommande Arbetskraftsundersökningen från SCB att det inte alls går bra vad gäller jobben. Sysselsättningen är lägre nu än för ett år sedan! 16 000 fler är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Fler är förtidspensionerade. Ungdomsarbetslösheten är, enligt Eurostat, nu rentav högre än den franska. Och då ska man minnas att regeringen vid denna tid förra året ändå erkände att de hade misslyckats med jobben. En vacker dag viker ekonomin ofelbart nedåt igen. Hur ska det gå då om vi nu står på toppen?

Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0