Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 15:58:08

28/05/2006 5:56:34 pm
Ingen möjlighet att fly. Attac i Stockholm - ja, de finns fortfarande - är inte längre en del av en rörelse som vill hindra global handel och ge mer bidrag till europeiska bönder. Nu vill de istället försvara den stora staten. De avser bland annat starta ett Nordiskt nätverk för skatterättvisa. Vad innebär då detta begrepp för dem, kan man undra. Jo, redan i inbjudan ägnas svavelosande retorik åt dem som flyr höga skatter till lågskatteländer. Underförstått ska den friheten begränsas på ett eller annat vis. En annan ledtråd till deras definition är en individ som ska föreläsa, antagligen i kraft av att i dessa kretsar betraktas som en auktoritet. Denne Ville-Pekka Sorsa är nämligen redaktör för en bok som heter "More Taxes"...

Läs inbjudan här - >

<-- Home
RSS 2.0