Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:46:51

30/05/2006 11:25:54 am
Duell i skymningen... Fick just en av de affischer som marknadsför debatten på Linköpings Universitet mot LO imorgon om arbetsmarknad. Snyggt gjord. Verkar bli ett spännande arrangemang.

<-- Home
RSS 2.0