Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:57:56

31/05/2006 12:10:35 pm
Nytt TBP: Kärnkraft i världen - nystart för utbyggnad. Från avveckling till utveckling. Så kan Centerns skifte av ståndpunkt i energipolitiken beskrivas. En fråga som hade kunnat skapa svårigheter för Alliansen är borta. Och vad viktigare är: möjligheterna att Sverige får en vettig energipolitik är mycket större. Idag presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper om kärnkraft i världen. Där presenteras en rad fakta och exempel om att många länder i vår omvärld avser bygga ut ny kärnkraft. Hittills har Sverige gått mot strömmen med den statligt dirigerade tvångsnedläggningen av kärnkraft. Kanske vår färd mot mörkret är på väg att avbrytas?

Läs mer - och ladda ned detta TBP - här - >

<-- Home
RSS 2.0