Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:21:51

01/06/2006 2:43:21 pm
Talande debatt mot LO. Gårdagens debatt med LO:s vice ordförande Leif Håkansson på Linköpings Universitet blev intressant. Håkansson var i mitt tycke mycket defensiv. Han beklagade alla problem på svensk arbetsmarknad, såsom EU:s femte högsta ungdomsarbetslöshet, men tog inget ansvar för dem. Och han vägrade presentera lösningar. På min vidare beskrivning av hur ett fritt och oreglerat samhälle ger fler jobb med bättre villkor än hans modell kom inget svar. Min grundpoäng är att fler jobb och bättre villkor följer av ökad produktivitet, inte kollektivavtal och reglerad arbetsmarknad. Hur skulle annars de flesta yrkeskategorier ha högre löner i USA, där blott tio procent är med i facket, än här? För övrigt påstod han att Sverige har den högsta tillväxten i EU. Enligt Eurostats senaste siffror har 11 av de 25 EU-länderna just nu högre tillväxt än Sverige. Ett fiffel med statistik som går bortom det anständiga. Men också den naturliga konsekvensen av att försöka försvara en skadlig samhällsmodell.

<-- Home
RSS 2.0