Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:41:42

04/06/2006 9:20:31 am
I Stockholms Fria Tidning: Frihet åt den skapande människan. I nämnda tidning körs just nu en serie om arbete - om det är en "rätt, plikt eller självförverkligande" - och igår var det min tur att ägnas ett uppslag. För en gångs skull gott om utrymme att utveckla idéerna lite mer.

Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0