Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:18:58

06/06/2006 1:20:03 pm
Glad nationaldag...!? Julen är tydligen god och påsken är alldeles definitivt glad. Men vad är då den innevarande högtidsdagen? Hur ska man tillönska någon att denna dag firas? Det faktum att man inte kommer på svaret på en sådan enkel fråga visar hur ovant detta firande är för oss svenskar. Däremot tror jag det är fel att svenskar inte anser att det finns saker att fira. Men det är inte koncentrerat till en enda dag för oss. Andra länder har ofta det - så de uppnådde oberoende, demokrati eller befriades från ockupation. Men inte vi. Gustav Vasas kröning i all ära; det lockar inte fram starka känslor ur folkdjupen. Men det är ett intressant tecken i tiden att nationaldagen nu har blivit helgdag. I en tid av ett nytt Europa med färre gränser och en globaliserad värld - ska man då fira nationen? Ja, i en öppen värld med rörlighet, utbyte och snabb förändring vill många känna samhörighet. Nationen är en grupp många vill känna att man tillhör. Samhörighet kan vara positivt och stolthet över det egna landet är ofta bra. Det viktiga är att det inte vänds mot dem som inte tillhör gruppen.

<-- Home
RSS 2.0