Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:25:40

08/06/2006 8:26:00 am
Inte en parodi. Arne Kjörnsberg (s) är ordförande i finansutskottet, riksdagens tyngsta utskott. På senare tid har han ägnat sig åt att skriva inlägg som till innehåll, analys och språk har legat någonstans strax under den genomsnittlige SSU-medlemmens kapacitet och värdighet. Nu har han dock plötsligt börjat ägna sig åt diskussion i sak på den socialdemokratiska valbloggen. I ett inlägg kritiserar han marknadsekonomi i allmänhet och att "glödande marknadsekonomiska alster" från undertecknad "tillåts passera" utan kritiska kommentarer.

Inläggets språkliga brister må vara anmärkningsvärda, men i jämförelse med de fördomsfulla okunskaper som ligger till grund för analysen är de marginella. Kjörnsberg vill tillbaka till de radikala 1960- och 70-tal då staten skulle ta över allt större delar av samhället. Han beklagar särskilt att den eran fick sitt slut genom bl a Thatcher och Reagan. Att ekonomin stagnerade, och de sociala problemen därmed tilltog, fram till marknadsekonomins återkomst på 1980-talet förefaller han okunnig om.

I sak kritiserar han svävande två punkter: för det första att en fri ekonomi skulle vara negativ för människor och miljö, för det andra att börsens värde förändras samt att enskilda personer i näringslivet beter sig illa. På den första punkten finns en enorm mängd empiri som visar att ju friare ekonomi, desto bättre levnadsstandard (och mindre fattigdom) och inte minst ständigt bättre miljö. Där har han helt enkelt fel.

Den andra punkten är ett banalt men vanligt missförstånd. Vi som vill ha en fri ekonomi tror inte att alla aktörer i denna är änglar, tvärtom. Just eftersom olika slags missgrepp alltid kan ske är konkurrens centralt. Då kan konsumenter och investerare alltid välja bort den som missköter sig. När eländet i Skandia avslöjades föll aktien med 90 procent. Hur mycket faller skattetrycket i en kommun där politiker gör liknande felaktigheter? Det är skillnaden mellan konkurrens och centralisering; i Kjörnsbergs samhälle kommer alltid risken att missgrepp får väldiga konsekvenser att vara större än i en fri ekonomi.

<-- Home
RSS 2.0