Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:38:16

12/06/2006 1:52:38 pm
Nya idéer för ekonomisk framgång i en globaliserad värld? Trendmässigt stigande skattetryck, höjda ersättningsnivåer, tvångskortad arbetstid, höjd energiskatt, höjd bolagsskatt, återmonopolisering, politikerstyrd riksbank, högre inflation, keynesiansk stimulanspolitik, 200 000 nya jobb i offentlig sektor, ökad offentlig upplåning - med mera. Socialdemokraterna 1970? DDR-ledningen 1980? Revolutionär Kommunistisk Ungdom? Nej, Vänsterpartiets nya ekonomisk-politiska policydokument.

Läs hela dokumentet här - >

<-- Home
RSS 2.0