Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 13:58:58

13/06/2006 3:02:44 pm
Ny forskning om hur skatter hindrar entreprenörskap. I Dagens Nyheter idag har professor Pontus Braunerhielm en debattartikel som refererar en ny rapport om entreprenörskapets betydelse och förutsättningar. Braunerhielm beskriver hur entreprenörens centrala och avgörande roll för att skapa välstånd har bleknat under decennier i ekonomisk forskning. Men nu är denna syn på entreprenörskapet - där det ses som avgörande för initierandet av den skapande förstörelse som är grunden för framåtskridande - på väg tillbaka.

I artikeln beskrivs också hur några amerikanska forskare har beräknat och simulerat hur svenska skatter skulle påverka amerikanska företag. Slutsatsen är enkel: med svenska skattesatser skulle amerikansk företagsamhet minska med cirka 65 procent. Där finns också andra beräkningar om hur platt skatt skulle påverka entreprenörskapet (det skulle öka). Detta är naturligtvis ett sätt att beskriva varför Sverige tillhör de länder i EU som har lägst nyföretagande.

Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0