Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:21:49

13/06/2006 3:14:42 pm
Hellre behandling hos veterinär än ingen alls? Sjukvård finns inte i tillräcklig mängd och kvalitet i Sverige; bland annat råder vårdköer. Men djuren råkar inte ut för likande, för besök hos veterinär behövs ingen väntan. I Skara har således mänskliga partienter börjat skickas till veterinär. Det kan tyckas vara ett sommarskämt, men så väl är det inte. Nu flyr vi inte bara till Polen för att laga tänderna och Thailand för kirurgi. Nu går vi till veterinären för, som i detta fall, röntgen. Kan detta ha något samband med att svensk sjukvård är ett offentligt monopol och veterinärer är privata företag i fri konbkurrens?

Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0