Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:27:50

14/06/2006 8:49:28 am
I DI: "Arbetslöshetsbomb bland ungdomar." Dagens Industri publicerar idag ett brev av undertecknad om att Persson och AMS har fel om ungdomsarbetslösheten. Enligt Eurostat, där EU-länderna jämförs med samma mått, har arbetslösheten bland Sveriges unga ökat kraftigt hittills i år.

<-- Home
RSS 2.0