Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:49:27

20/06/2006 11:39:25 am
Kommentarer till rapporten. Har i all hast noterat några snabba kommentarer till gårdagens rapport, i media och bloggar. Här i Dagens Industri (med ca 130 kommentarer, de flesta instämmande). Bloggar här, här och här.

<-- Home
RSS 2.0