Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:00:09

21/06/2006 10:48:57 am
Debatt om tillväxt och jobb. Igår debatterades således Timbrorapporten om hur regeringen bluffar om ekonomin, i Studio 24. Se programmet här. Samtliga representanter från regeringen och det socialdemokratiska partiet tackade tydligen nej till SVT, men Stefan Carlén från Handelsanställdas Förbund deltog. Som alltid i ett brett ämne under kort tid lite hastig och spretig diskussion. Men i grunden fick jag fram att enligt oberoende internationella källor har svensk tillväxt och sysselsättning utvecklats dåligt. Dessa fakta måste fram - om problemen döljs kommer de inte att lösas. Carlén höll uppenbarligen inte med, men kunde inte peka på ett enda faktafel i rapporten. Ett par ytterligare bloggar har nu också kommenterat rapporten - här, här och här.

<-- Home
RSS 2.0