Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:13:42

21/06/2006 12:30:39 pm
"Vi håller vad vi lovar - i vår värld." Igår presenterade s-partisekreteraren Marita Ulvskog ett dokument som påstås visa att regeringspartiet har levererat vad de lovade inför valet 2002. Av 107 vallöften är bara tre inte uppfyllda, enligt dokumentet. Jag ombads kommentera det i nyhetsprogrammet Update igår på TV3 - delvis utifrån Timbros rapport om ekonomin. Här ska detta program inom kort kunna ses.

Av dokumentet får läsaren veta att regeringen har stoppat kvinnohandeln, bekämpat främlingsfientlighet och rasism, genomfört en skattereform för låginkomsttagare, reformerat 3:12-reglerna, haft en hög tillväxt och att målet om sysselsättning på 80 % år 2004 är delvis uppfyllt. Bland mycket annat. Allt är inte bara väl utan lysande i den bästa av världar.

Förvisso sjönk sysselsättningen från valårets 73,6 procent till 72 procent 2004. Ungdomsarbetslösheten har fördubblats sedan valet. Tillväxten i BNI per capita var i snitt låga 1,73 procent 2002-2005. Idag är tillväxten högre i 13 EU-länder än i Sverige. Men varför bry sig om fakta och verklighet när det är val...?

Läs s-rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0