Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:17:43

22/06/2006 9:36:55 pm
Fler i åtgärder mitt under högkonjunkturen. Det är inte Midsommar förrän imorgon - en viktig fråga måste kommenteras. Idag kom SCB med sin månatliga statistik för arbetsmarknaden, AKU. Vi står just nu på konjunkturens topp, så det vore extremt konstigt om inte sysselsättningen förbättrades. Särskilt relevant är detta mot bakgrund av att en nedgång kommer, enligt vissa bedömare efter sommaren.

Arbetslivsminister Hans Karlsson (s) var snabbt ute och talade om att allt blir bättre. I ett pressmeddelande kallade han utvecklingen "ett tydligt bevis på att regeringens politik för fler jobb ger resultat". Och se där hela motiveringen till att de säger att allt går bra och fifflar vettlöst med siffrorna! De vill bli omvalda, inget annat. Då får sanning och verklighet stryka på foten.

Hans Karlsson uttalade sig i Dagens Nyheter idag om Timbrorapporten i ämnet och han kallade dess innehåll "orimligt och ohederligt". Men han hade naturligtvis intet att säga om några fakta. I själva verket är regeringens beteende just detta. Det är ju de och deras myndigheter som avviker från internationell praxis och bland annat vägrar räkna stora grupper som arbetslösa.

Nåväl, den mest relevanta frågan är förstås om Karlsson har rätt i sak. Ökar sysselsättningen? Det borde den, om än inte för regeringens politik. I nämnda AKU från SCB står dock följande: "Om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen, uppvisar andelen sysselsatta i procent av befolkningen inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2005." Ja, ni läste rätt. Ingen ökning. Punkt slut.

Vad som däremot ökar är antalet arbetslösa i AMS-åtgärder. De är 20 000 fler än i maj förra året. Mitt i högkonjunkturen sätts fler på bidrag. Är det en lyckad politik? AMS-åtgärder avsågs ju vara till för lågkonjunkturer, inte tvärtom. Bara en mycket dåligt fungerande arbetsmarknad kan uppvisa något sådant. Och vad händer när ekonomin åter viker nedåt?

<-- Home
RSS 2.0