Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:26:56

26/06/2006 2:42:44 pm
Alla dessa åtgärder... På måndagarna kommer veckostatistik från AMS. Av den som kom idag kan utläsas att fler nya arbeten har anmälts till AMS hittills i år än vid samma tidpunkt förra året. Extremt konstigt vore det annars, mot bakgrund av att detta är toppen på högkonjunkturen och att förra året var ett mycket dåligt år avseende sysselsättning. Den "öppna arbetslösheten" är lägre än för ett år sedan. Har dessa alltså fått arbete?

Nja. Över 20 000 fler än förra året är satta i konjunkturprogram: Nära 2000 fler omfattas således av särskilt anställningsstöd. Lika många fler omfattas av allmänt anställningsstöd. Över 10 000 fler har fått åtgärden "plusjobb". 2 500 fler får arbetsmarknadsutbildning. 2000 fler är på friår (totalt 13 000). Någon kategori har minskat lite, men det är marginellt.

Den totala bilden som framträder är en betydande ökning av AMS-åtgärder jämfört med för ett år sedan. Och det är en ökning som är i en liknande storleksordning som minskningen av den så kallade öppna arbetslösheten. Det totala antalet inskrivna arbetssökande har de facto också ökat under detta år. Fungerar arbetsmarknaden verkligen väl om detta är resultatet mitt i högkonjunkturen?

<-- Home
RSS 2.0