Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 15:15:16

17/11/2004 1:47:28 pm
Från curlingpolitiker till social rörlighet. Svenskt Näringslivs arrangemang denna lunch om min bok blev välbesökt och diskussionen var livlig. Agneta Dreber tog fasta på begreppet "curlingpolitiker" och påpekade att dessa inte minst är närvarande i hennes bransch livsmedel. Nu övervägs som bekant seriöst högre skatt på produkter med hög socker- eller fetthalt; inget eget ansvar, staten sköter allt. Hon underströk två saker som avgörande att verka för i politiken just nu: att synliggöra skatterna (de flesta tror att de betalar hälften så mycket i skatt som de faktiskt gör) och att det måste löna sig tydligt att arbeta. Robert Gidehag påpekade att han förvisso delar min tes om att den stora staten faller, men att vi kan påverka hur och när genom att vara ute i debatten idag. Då är inte minst moraliska argument viktiga. I detta sammanhang lyfte han fram exemplet att den stora staten bromsar den sociala rörligheten; de höga skatterna gör att de som från början har låga inkomster inte kan arbeta sig upp.

<-- Home
RSS 2.0