Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:18:44

28/06/2006 12:30:04 am
I Studio Ett om fri eller reglerad livsmedelsmarknad. På tisdagen skrev konsumentminister Ann-Christin Nykvist en debattartikel i Dagens Nyheter. Där redovisades en undersökning om att hälften av livsmedelsprodukterna saknar ursprungsmärkning. Artikelns budskap är att alla produkter ska ha detta och att staten ska med lag reglera fram det om nödvändigt.

Detta fick jag tillfälle på tisdagen att diskutera i Studio Ett på P1 med Annichen Kringstad från kampanjen Min mat. Denna finansieras av svenska livsmedelsproducenter, såsom LRF, Lantmännen, Svensk Mjölk och Swedish Meats.

Mitt enkla budskap är att konsumenten ska få välja själv. I den mån man efterfrågar ursprungsmärkt kan man köpa det och tvärtom. Att vi har haft sjunkande livsmedelspriser i Sverige beror mycket på konkurrens från utländska butikskedjor och deras produkter. Om staten går in och massivt reglerar marknaden förbjuds i praktiken icke-märkta produkter. Då minskar valfriheten, utbudet och konkurrensen så priserna riskerar stiga igen.

Lyssna på programmet här - >

<-- Home
RSS 2.0