Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:47:28

30/06/2006 11:19:55 am
I SVT Opinion: "Regeringen ljuger om den svenska ekonomin. (Ursäkta avsaknad av en svensk bokstav som inte finns pa österrikiska tangentbord.) Sveriges Television har skapat en debattplats pa nätet, SVT Opinion. De publicerar idag en debattartikel av undertecknad som bemöter en rad av regeringens felaktiga pastaenden om svensk ekonomi. Objektiva fakta visar en betydligt sämre utveckling av sysselsättning, tillväxt och arbetslöshet an de pastar. Och om problem tillats döljas kommer de inte att lösas. De vill vinna höstens val pa att säga att allt är bra och inget behover förändras. Men mycket är inte bra och därför behövs tvärtom förändring.

Las artikeln har - >

<-- Home
RSS 2.0