Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:47:02

03/07/2006 10:26:16 am
"Nu kommer giftalgerna." Så lyder rubriken på huvudnyheten i dagens Aftonbladet på nätet. Varje år vid denna tidpunkt uppstår en intensiv debatt om algblomning. På senare år har diskussionen ökat, på grund av att algblomningarna har ökat i intensitet. Den har blivit en symbol för miljöns tillstånd och människors inverkan på naturen. Just därför presenterade vi i fredags ett nytt Timbro Briefing Paper som reder ut sanning och myt i denna fråga.

Slutsatsen i debatten har ofta varit att detta är ett problem orsakat av människor och företag som kräver omfattande statliga insatser för att lösas. I gårdagens Gotlands Allehanda fanns en stor artikel om hur Svenska Naturskyddsföreningen kräver omfattande förbud för att "rädda" Östersjön.

Forskarna är dock inte alls överens, förutom möjligen om en sak: algblomning orsakas inte av människor. Däremot kan mänsklig inverkan påverka den. Idag anser flera forskare att tidigare rekommenderade metoder för att minska algblomning med all sannolikhet hade haft motsatt effekt. I grunden beror synen på frågan på hur man ser på det ekologiska systemet.

Anders Sandberg, forskare vid Oxford University, har skrivit detta Briefing Paper, som kan läsas här.

<-- Home
RSS 2.0