Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:41:03

17/11/2004 3:11:42 pm
Tala om att j***as med stockholmarna. En ny rapport från Stockholms Handelskammare visar minst sagt intressanta fakta om skatterna och deras regionala fördelning. Invånarna i Stockholm - de allra flesta inflyttade - utgör 20 procent av landets totala befolkning. Vidare har de 29 procent av de totala inkomsterna. Men stockholmarna betalar hela 44 procent av alla landets skatteintäkter! I det närmaste står alltså denna femtedel av landets befolkning för nära hälften av skatteintäkterna. Vilken börda. Och den bärs naturligtvis lika mycket av låg- och medelinkomsttagarna i Stockholm som av några andra. Detta går utöver att bestraffa regionen för att man lyckas skapa tillväxt. Det är en pomperipossaskatt som riskerar stoppa landets ekonomiska lokomotiv. Och om det stannar så stannar vagnarna också. Varför ska framgång bestraffas? Tillväxt är att skapa resurser, inte att ta av någon annan. Varför ska staten göra det omöjligt att flytta till Stockholm och lyckas genom arbete, risktagande och företagande? Måste man leva kvar på sin ort och tvingas till bidrag?


Tre kronor som än så länge finns kvar i huvudstaden.

Läs rapporten - >

<-- Home
RSS 2.0