Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:38:55

04/07/2006 1:04:54 pm
Äntligen! Idag presenterade således Alliansen sitt förslag om avskaffande av fastighetsskatten. Bra med snabba lindringar direkt och en strategi för avveckling. Lite nyspråk om kommunal avgift istället - dock en mindre skeptisk synpunkt. Återstår ett svar om finansiering, som ska komma i augusti. Det måste vara en äkta finansiering med neddragna offentliga utgifter, inte andra skattehöjningar. Och för det finns förvisso en rad metoder och förslag. Ett bra steg framåt för avskaffande av en omoralisk skatt som slår orättvist. Och ett tydligt steg mot ett mer utförligt gemensamt borgerligt regeringsprogram.

<-- Home
RSS 2.0