Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:39:26

05/07/2006 2:34:35 pm
Överfullt hos Alliansen. Moderaternas ekonomiska seminarium idag blev i praktiken ett arrangemang för Alliansen. De fyra borgerliga partiladerana medverkade, liksom Klas Eklund, chefekonom SEB, och Anna Ekstrom, ordförande i SACO. Mycket stort intresse, Spegelsalen på Wisby Hotell var överfull.

PÅ det hela taget ett bra arrangemang med få nyheter, men desto mer uppbackning för Alliansens reformförslag från Eklund och Ekström. Anna Ekström kritiserade att Moderaterna inte längre prioriterar slopande av värnskatten. Göran Hägglund påpekade att sedan regeringen tog initiativ om regelförenkling för småföretag 1999 har vi fått 1750 fler regleringar.

God stämning och bra inriktning på vikten av fler jobb. Talet om att vi "ska jobba mer" kan dock ge ett onödigt tvångsmässigt intryck. Det viktiga är att staten inte bestraffar arbete med hög skatt och belönar icke-arbete med höga bidrag. Då vill nog fler jobba mer och det blir billigare att anställa. Då växer också fler jobb fram.

<-- Home
RSS 2.0