Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:48:11

06/07/2006 12:51:38 pm
Tillväxt och jobb. Idag presenterade SCB en rapport i Visby om svensk tillväxt och arbetslöshet. Mycket bra innehåll, men också det politiskt tillrättalagda. De påstår att Sverige sedan mitten av 1990-talet har haft god tillväxt. Återigen kan man inte räkna från just mitten av 1990-talet eftersom man då får med den automatiska uppgången efter krisen, men inte nedgången före. Antingen får man räkna från 1990 eller 1999, då produktionsgapet efter krisen var återhämtat. Då blir tillväxten i BNI per capita i snitt per år 1,4 eller 1,8 procent, inte högre än tidigare. SCB kritiserar i rapporten också de vidare mått på arbetslöshet som allt fler har börjat använda. Studerande som söker arbete räknas som bekant som arbetslösa i andra EU-länder, men inte här. SCB står för det avvikande svenska nedbantandet av siffran över arbetslösa. På det viset riskerar de bidra till att problem döljs, som annars hade kunnat diskuteras och lösas.

Läs rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0