Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:04:24

06/07/2006 9:14:59 pm
Väl argumenterat, Ohly! I kvällens tal i Almedalen talade Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly om skattesänkningar. Han ville troligen beskriva sådana som ett hot mot det mesta som är gott och fint. Effekten blev den motsatta. Han underströk att varje krona i sänkt inkomstskatt eller fastighetsskatt innebär en krona mindre till olika offentliga utgifter. Därpå gav han som exempel på utgifter som måste minskas bland annat kultur och bostadssubventioner. Onekligen ett retoriskt misstag. De flesta torde ha tänkt att om inte värre nedskärningar än det måste ske så kan man ju vara för sänkt skatt. Han valde offentliga utgifter som ingen finner särskilt viktiga som exempel. Detta gjorde hans argumentation till en god illustration av hur mindre offentligt slöseri kan ge mer kvar i plånboken efter skatt. Tack för det, Lars Ohly!

<-- Home
RSS 2.0