Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:19:00

07/07/2006 11:06:33 am
Jobbjakt.se - en fri arbetsmarknad. På nämnda sajt på nätet annonseras jobb ut och de som söker får erbjuda sina tjänster. Där råder med andra ord fri konkurrens - mellan arbetsgivare som vill ha medarbetare och mellan arbetstagare som vill ha jobb. Svensk lagstiftning på arbetsmarknaden följs och skatter betalas, så marknaden är inte helt fri. Men utbytet är helt fritt - inga tvång om kollektiva avtal råder.

Utomordentligt. Med stor sannolikhet hade dessa arbeten inte tillkommit utan denna fria förmedling. Åter ett exempel på betydelsen av fritt utbyte och på hur fria organisationer och företag är bättre på att förmedla arbeten än en myndighet som AMS. Dagens Nyheter rubricerar dock det hela som att den som vill ha lägst lön får jobb. Facket vill, med samma motivering, stoppa sajten. De har fel i sak.

Fri konkurrens leder inte till ett race to the bottom. Visst är det så att en arbetsgivare vill ha hög kompetens till lågt pris och att sökande bjuder under varandra. Men om lönen sätts lägre än en persons produktivitet blir det lönsamt för en annan arbetsgivare att erbjuda högre. Fri konkurrens går åt båda hållen. Och när priser får sättas fritt motsvarar lönerna produktiviteten, vilket i sin tur innebär att ofrivillig arbetslöshet inte uppstår.

<-- Home
RSS 2.0