Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:46:33

11/07/2006 9:58:34 am
Visby, handel och välstånd. Under backträning från Visby hamn åkte ett av stadens sightseeingtåg bredvid undertecknad en kort stund. Från högtalaren hördes guidens röst från det inspelade bandet säga: "Det var handel som gjorde det medeltida Visby rikt." Precis. Fritt utbyte mellan producenter och konsumenter inom den tidens mest globaliserade handelsnätverk, Hansan, skapade välstånd. Inte att gamla arbeten "skyddades" med tullar. Inte att utländsk (tysk) arbetskraft hölls borta. Inte en tro att allt skulle produceras lokalt. Statsmakt, kungar och brandskattning störde ut den framgång Visby då hade. (Staden var större än den tidens Stockholm; hade Visby kunnat vara Sveriges huvudstad idag om utvecklingen hade fått fortsätta?) Skapare och bevakare, företagare och beskattare, frihet och tvång - samma motståndare då som nu.

<-- Home
RSS 2.0