Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:25:34

18/11/2004 1:57:43 pm
Min marxistiska bok. Igår kväll genomfördes Timbros pubseminarium om min bok på ett fullsatt Café Momba. Maria Larsson, riksdagsledamot för Kd och ordförande i den borgerliga Alliansens välfärdsgrupp, framförde en rad positiva och intressanta kommentarer. Bland annat instämde hon i att 2,5 procents skillnad i storlek på den offentliga sfären ännu år 2007 mellan ett borgerligt och ett socialdemokratiskt Sverige är för lite. Hon ville verka för ett mer förändringsbenäget borgerligt alternativ. Mauricio Rojas, riksdagsledamot för Fp och tillförordnad chef för Timbro, ansåg att min bok liknade den marxistiska litteratur han läste i sin ungdom - lika deterministisk, lika säker på att systemet faller. Å andra sidan kunde han inte finna några fel i denna diagnos. Och det är en av de stora poängerna med boken; den baseras på fakta och verklighet, vilket man måste förhålla sig till oavsett ideologi. De fem stormvindarna som blåser på den instabila stora staten finns där. Även Kurt Wickman, fil dr och författare, som recenserar min bok i dagens Smedjan, påpekar detta. Han utvecklar också resonemangen på ett utmärkt sätt avseende hur avvecklingen av den stora staten lämpligast sker; hur den politiska reträtten kan organiseras.
Läs recensionen - >

<-- Home
RSS 2.0